SLUŽBY

"Nejtěžší věcí na pochopení na světě
 je daň z příjmu."
Albert Einstein

Daňové poradenství


Daňové poradenství je klientům poskytováno v podobě zpracování daňových přiznání, poradenství týkajícího se výpočtu, odvodu či optimalizace jakékoliv daně i případného zastupování klienta při jednání se správcem daně. Může nabývat formu poradenství osobního, telefonického i elektronické poradenství a konkrétní forma, kterou je daňové poradenství poskytováno, je volena vždy podle podmínek a požadavků klienta tak, aby odpovídalo jeho potřebám.

© 2010 A.C.A. Audit, s.r.o. All rights reserved