SLUŽBY

"Nejtěžší věcí na pochopení na světě
 je daň z příjmu."
Albert Einstein

Mzdy


Zpracování mzdové agendy je zajišťováno v souladu s platnou legislativou včetně všech příslušných reportů, výkazů a hlášení a zajištění kontaktu s orgány státní správy, finančními úřady a zdravotními pojišťovnami.

© 2010 A.C.A. Audit, s.r.o. All rights reserved