SLUŽBY

"Nejtěžší věcí na pochopení na světě
 je daň z příjmu."
Albert Einstein

Audit


Provádíme audit firem, neziskových organizací, audit dotací a jiné ověřovací zakázky:

Statutární audit účetní závěrky příp. konsolidované účetní závěrky podle českých a mezinárodních standardů

Přezkoumání hospodaření měst a obcí - postup přezkoumání hospodaření je prováděn podle českých a mezinárodních auditorských standardů a podle zákona č. 420/2004 Sb.

Audit dotací, jedná se o auditorské ověření dodržení konkrétních podmínek stanovených ve smlouvách pro poskytnutí dotací spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU i z prostředků ČR

Jiné ověřovací zakázky, zejména:

© 2010 A.C.A. Audit, s.r.o. All rights reserved